Välfärdsteknik och e-hälsa - hjälper till att skapa gott liv livet ut

Denna sida håller på och skrivs och utvecklas. Tanken är att det ska finnas många bra länkar här och mer information inom ämnet.
/Fredrik Westergaard – augusti 2022

E-hälsa och välfärdsteknik är centrala begrepp inom omsorgen och många har svårt att förklara vad de är. Kort skulle jag vilja beskriva att det  inte om teknik utan om människor – att öka måendet och ta hjälp av teknik för att skapa ett gott liv livet ut. Att vi bli mindre digitala och mer mänskliga.

Välfärdsteknik är ett samlingsbegrepp med teknik som hjälper personer att bibehålla eller öka sina förmågor och på så sätt uppnå trygghet, självständighet, delaktighet och självständighet. 
Socialstyrelsen har gjort en definition som lyder:

"Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning"
Definition ifrån Socialstyrelsen

"STAD" - en minnesregel

För att komma ihåg vilka förmågor som man vill främja att bibehålla eller öka med välfärdsteknik så har jag en minnesregel.
Första bokstaven i Självständighet Trygghet Aktivitet Delaktighet bildar ordet  STAD. Det gör det lätt att tänka på vad det handlar om. 

 

En vanlig missuppfattning gällande funktionsnedsättningar är att det bara är en liten andel människor som har någon form av funktionsnedsättning.
Tex så är bedömningen hos funka.com att 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa. här är det tex många som har dyslexi och ett fåtal med utvecklingsstörningar. Över en halv miljon har rörelsenedsättningar och här är hälften över 75 år. 

Men något annat man glömmer bort är att bara en del av alla funktionsnedsättningar är permanenta. De andra delarna brukar man dela upp i temporära eller situationsbaserade. Det innebär att en funktionsnedsättning som påverkar exempelvis synen kan yttra sig på flera sätt:

Permanent: Användaren är blind.
Temporär: Användaren har fått en skada på ögat och har nedsatt syn en tid framöver.
Situationsbaserad: Användaren har en mobiltelefon med mycket svag ljusstyrka på skärmen.

Med detta perspektiv så kan vi alla få en funktionsnedsättning när vi tex bryter en arm, tappar en kontaktlins, stukar en fot etc. Alla har vi nytta av välfärdsteknik som möjliggör att vi kan bibehålla våra förmågor!

Vad räknas som välfärdsteknik?

Det här är ofta lite godtyckligt, jag ser dock att all teknik som kan öka just STAD kan anses vara det.

Ofta brukar digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, verktyg för kommunikation som minmemoria, medicinpåminnare, gps-larm, digitala terapidjur nämnas som några exempel på välfärdsteknik.

Socialstyrelsen följer varje år upp hur det går med kommunernas arbete med välfärdsteknik och i den rapporten listas en hel del olika välfärdsteknik.
Rapport ifrån 2022 om välfärdsteknik och e-hälsa ifrån socialstyrelsen

 De har även en bra utbildning som förklarar och begreppen e-hälsa och välfärdsteknik. Kan varmt rekommenderas!

Utbildning E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten kan du lära dig mer om välfärdsteknik

Med Jämförelseverktyget kan du själv välja att se hur kommunerna har utvecklat e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ett annat tips jag rekommenderar är ”Digitaliseringssnurran”. Den ger ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett och fem år efter implementeringen. Exempel på tjänster är natt och dagtillsyn, medicinpåminnare, nyckelhantering och hygienassistent. 

digitaliseringssnurran.se

e-hälsa

e-hälsa är kort att nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå hälsa. 

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

https://ehalsa2025.se/

Socialstyrelsens definitioner finner ni här:  E-hälsa och Välfärdsteknik 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå