Om Wera Welltech

Visionen

Med visionen att “alla förtjänar ett gott liv hela livet ut” skapades Wera Welltech.

Wera hette grundaren Fredriks farmor och hon kan egentligen representera vilken person som helst. En person med en önskan att behålla sina förmågor så länge som möjligt, att ha livsglädje hela livet tills sista andetaget.
En person som med hjälp av teknikens möjligheter kan fortsätta ha ett gott liv och hälsa. Tekniken i sig är inte det viktiga utan vad den kan underlätta och göra för oss människor, både för den enskilde personen, personalen, anhöriga och familjer.
På så sätt kommer vi alla bli vinnare.

Om Wera Welltech- Bild på Fredrik och Nils
Fredrik Westergaard

Ett par ord ifrån vår Fredrik

Samtalen till min farfar via vanlig telefon fungerade inte längre då han helt plötsligt inte mindes vem han pratade med, det blev förvirrande för oss båda. Han var på fastlandet och jag på Gotland. Havet emellan gjorde att jag hade svårt att fysiskt besöka honom och till slut vågade jag inte längre ringa då jag inte ville lämna honom i förvirring men också såklart av egna rädslor.

Farfar Nils var 95 år och blev långsamt sjukare i sin demenssjukdom. Då tog jag beslutet använda min drivkraft och kunskap till att skapa skillnad för människor på riktigt.  Att skapa mer livskvalitet!
När farfar fick hjälp med att hantera en surfplatta på äldreboendet så kunde vi ha videosamtal tillsammans. Det var då lättare att prata när vi såg varandra och jag såg när han mindes vem jag var. Det betydde mycket för både mig och för honom.  

Jag har själv en magister i datavetenskap och haft många spännande IT roller i både inom staten och privata företag.

Det som är så tydligt för mig att IT lösningar i sig har verkligen inget värde i sig, utan det är först när det löser ett verkligt behov som det skapar nytta. Jag vill nu använda min kunskap för att verkligen göra det bättre för människor.

Efter jobbat i olika roller som IT specialist blev det ett par fantastiska år som utvecklingsledare på Gotland där vi tillsammans gjorde flera förbättringar för kommunens invånare på kort tid och där projekt jag även ledde vann Regionens förnyelsepris. Min kompetens, empati och förmåga att möta människor kombinerat med känsla för detaljer och det holistiska synsättet är mina styrkor. Detta ska även genomsyra Wera Welltech och jag hoppas du kommer märka det.

Hösten 2021 startades Wera Welltech.

Nu hjälper vi många fler för att skapa möten, aktivitet och trygghet för fler!

Fredrik Westergaard 
VD grundare av Wera Welltech 

Om Wera Welltech

Weras signatur kommer ifrån ett brev underskrivet 1952

Samarbeten

Vi tror på samarbeten. Nedan finns ett par av de företag som vi samarbetar med. Ta gärna kontakt om ni vill utveckla ett samarbete.

VilMer

VilMer vill skapa fler ögonblick att minnas och mer aktiviteter för äldre. 
De skapar mer aktivitet på äldreboenden med frivilliga och erbjuder vardagsvänner för äldre. De har flera digitala plattformar om underlättar en mer personcentrerad omsorg. 

Hand Hund & Hälsa

Jessica Svensson som driver Hand Hund och Hälsa är fantastisk med att jobba med vårdhundar och de digitala terapidjuren vi har.  Hon utbildar personal på boenden för att sprida kunskapen hon har till fler. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå