Webbinar Live TV

TV som skapar mening!

Välkomna på ett live event 27:e oktober kl 13-13:30 där vi visar ”Live TV” ifrån VilMer – en TV-kanal som visar filmer i ”slow-tv” format anpassade efter tiden på dygnet och årstiderna.
Kanalen är ett snabbt och perfekt alternativ som bakgrunds-TV på ett äldreboende, och kan användas för att skapa en lugn atmosfär och stimulera till samtal och meningsfullhet på ett äldreboende.

Idag står ofta TV:n på slentrianmässigt med tex en TV kanal som har reklam eller så kommer nyheter med inslag ifrån krig som ställer till det och skapar oro för personer med kognitva sjukdomar.  

”Live TV” kanalen är en av flera funktioner i appen ”Digitala Upplevelser” som underlättar att använda TV:apparaterna och surfplattor och jobba mer personcentrerat med aktiviteter och innehållet på TV apparaterna.

Det är ett kort webbinar där vi fokuserar på att göra en demonstration och visning av produkten ”Digitala Upplevelser” och den nya funktionen ”LiveTV” – en tv-kanal för demenssjuka.
Det är lätt att välja aktivitet efter behov såsom ”Träning”, ”Få ro”, ”Väck minnen” och tjänsten har olika typer aktiviteter såsom filmer, bildspel, samtalslekar och lokalt innehåll. 

Agenda

 

Webbinariet kommer ske på Teams, klicka på länken för att registrera er och få länk till webbinariet.

Varmt välkomna!

Fredrik Westergaard

Exempel aktivitetsplan

Detta är exempel på aktivitetsplan som användare av ”Digitala Upplevelser” får.

Denna aktivitetsplan har bara filmer och aktiviteter ifrån tjänsten Digitala Upplevelser och underlättar för att välja lämplig aktivitetpå en demensavdelning, i en dagverksamhet eller somatisk avdelning.

Aktivitetsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Varför behövs altenativ till vanlig TV?

Lone som grundade aktivitetsdosetten och jobbat i 25 år med att förbättra äldreomsorgen förklarar. 

Varför är det inte en bra idé att sätta på vanlig TV på ett äldreboende?
Många som bor på äldreboenden uppfattar syn- och hörselintryck mycket långsammare än tidigare och kan ha svårt att sortera stimuli. De flesta tv-sändningar produceras idag i högt tempo, snabba klipp och många ljudeffekter, vilket kan verka väldigt bullrigt och störande.
Reklam är ett exempel på ”högrisk”-tv, där hela poängen är att få uppmärksamhet. Men för en hjärna som antingen kännetecknas av demens eller annan kognitiv funktionsnedsättning kommer det att vara ett stort orosmoment. Att se katastrofer i världen på nyheterna kan också vara skrämmande och skapa rädsla hos de flesta. Om du dessutom har demens eller nedsatt kognition kan det skapa stor otrygghet och oro. Invånare som vill hålla sig uppdaterade med världen eller titta på speciella TV-program rekommenderas att titta på det i sitt rum eller i sina egna TV-rum.

Vad ska man se på tv då?
De stora tv-skärmarna på avdelningarna kan användas till mycket skoj. Ta bilder av situationer och aktiviteter på äldreboendet och visa dem på storbildsskärm.
Se filmer från ”Digitala upplevelser” där alla filmer produceras för äldre i ”minut för minut”-format. Välj filmer efter de boendes intressen. Det kan vara ett yrke, hobby, djur, resor, lokala resor eller naturupplevelser. Bilda gärna grupper och se filmer tillsammans som ni kan prata om på vägen.
Få en lugn start på dagen med en vacker film från kategorin ”Finn Ro”. Under dagen kan du hitta fler engagerande filmer eller aktivitetsförslag för att väcka minnen och skapa engagemang.

Vad ska vi tänka på?
Det är viktigt att komma ihåg att filmer som kan upplevas långsamma inte uppfattas på samma sätt av en person med nedsatta sinnen. Det tar tid att bearbeta synintryck, sortera och förstå vad de handlar om och reagera på intrycket. Det kan ofta vara lugnande att se samma film om och om igen. Det skapar trygghet och förutsägbarhet. Därför är det också bra att ha fasta tider för Digitala upplevelser.
Skapa dina egna samlingar av favoritfilmer för grupper, individer (anonymiserade) eller teman.
Ta bort ljudet om det verkar vara ett störande element och prova även filmerna med enbart ljud för en dedikerad lyssningsupplevelse (ljudfönster eller äventyr) för att minimera sensoriska stimuli eller för personer med nedsatt syn.
Se även filmerna på surfplattor
Råd till anhöriga att ladda ner appen och titta på Digitala upplevelser tillsammans under besöket.

Lone Koldby
Grundare Aktivitetsdosetten och med 25 års erfarenhet ifrån vård och omsorg inom äldreomsorgen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå