Vi har nog alla varit där att vi glömmer saker, det blir pinsamt och svårt. Har du en kognitiv hjärnsjukdom som demens är det vardag. Om du inte minns själv vad du tycker om att det enormt viktigt att omgivningen kan hjälpa till att minnas. 

Dagverksamheterna i Staffanstorp har tagit ett stort steg framåt genom att använda den digitala tjänsten ”MinMemoria.” Genom att dela ”levnadsberättelser” digitalt har personalen fått en djupare förståelse för deltagarnas intressen och vanor. Detta har möjliggjort meningsfulla aktiviteter och berikande samtal, samtidigt som det förenklat kommunikationen med anhöriga. Med över 1000 meddelanden på ett halvår har den digitala transformationen bekräftat sitt värde.

Dagverksamhet har förbättrat kommunikationen betydligt mellan dagverksamheten, anhöriga och användarna

Till dagverksamheterna Magnoliaträffen och Villa Magnolia i Staffanstorp kommer personer som har en demenssjukdom och som bor kvar hemma. Det är en verksamhet som avlastar anhöriga men framförallt att ge den sjuke en mer meningsfull och aktiv vardag.  Just nu är det 20 personer som kommer dit på vardagarna.

Ett häfte med papper som kallas ”levnadsberättelsen” samlades innan in ifrån varje person. Det är många frågor där personen tillsammans med anhöriga fick berätta om livet och vad som är viktigt just för dem. Det är information som berättar om ens identitet, vilka vanor man har och vad man gillar att både äta och göra. Värdefull information som sen används för att ge en sån bra omsorg som möjligt.  

I höstas började förändringen att utveckla kommunikationen med anhöriga och hur personalen jobbar med personernas levnadsberättelser. De började nämligen jobba digitalt med en tjänst som heter MinMemoria som kommer ifrån norska företaget VilMer. I Staffanstorp är den första verksamheten i Sverige som använder verktyget och bidrar därmed stort till den nationella digitaliseringen och utvecklingen på ett positivt sätt. 

Hanna Malm - Gruppledare Forenade Care
Hanna Malm - Gruppledare Forenade Care

Chefen Eva såg möjligheterna

Eva Elgan som är verksamhetschef såg möjligheterna att förbättra arbetssättet och jobba digitalt med levnadsberättelsen. Innan har de haft svårigheter att få tillbaka det stora dokumentet som ofta behövs fyllas i med hjälp av anhöriga. Genom att göra detta istället digitalt via tjänstens app kan de ta in lite information allteftersom och även bjuda in flera anhöriga till att ta del av levnadsberättelsen. Innan var det ofta bara en person som fyllde i den, tex en maka eller make. Nu kan även vänner, barn och barnbarn vara involverade vilket gör det mycket mer levande och fler perspektiv om en persons liv kan beättas.

En sak som blivit bättre är också kvalitén på samtalen och aktiviteterna berättar Eva:

–  Nu under sommaren tex så märker vi att våra vikarier snabbt lär känna kunderna bättre då de enkelt kan hitta samtalsämnen att prata om. Det blir lättare att anpassa aktiviteterna då man har mer information lättillgänglig.

Nytt sätt att kommunicera

Genom att skicka meddelanden i appen och informera vad de gör i verksamheten har de fått ett nytt sätt att kommunicera. 
Hanna Malm som jobbar gruppledare berättar att innan skickade de dagblad med information som skulle hem till de anhöriga. 

–  Dagbladen nådde inte riktigt fram till de anhöriga utan glömdes bort i jackfickor och det blev svårt att nå alla. Vad vi gjorde på dagarna kom inte riktigt fram. Processen att göra lapparna var också svårare då de de fick gå till datorn och det blev mest generell info som sedan skrevs ut.

Nu kan de däremot skicka ut till många med en gång direkt via telefonen till många fler samtidigt. De kan ta bilder på vad de gjort tillsammans under dagen och det betydligt enklare att skicka personliga hälsningar. Även anhöriga kan enkelt skicka meddelande och bilder till verksamheten vilket är väldigt användbart. En kommentar de fått höra är ”Oj vad mycket ni gör” fortsätter Hanna.

–  Det synliggör mycket av det som görs och majoriteten har minst två anhöriga upplagda. Vissa har tex haft anhöriga som bott utomlands och de kan nu enkelt följa med i verksamheten vilket var väldigt svårt innan.

Över 1000 meddelande på ett halvår

Efter ett halvår passerades gränsen 1000 meddelande och det är ett stort lyft berättar Hanna stolt.  Har man en hjärnsjukdom som demens är är det svårt att återberätta vad som gjorts på dagverksamheten. Genom att informera med bilder och text till de anhöriga blir det lättare att återuppliva minnena och få bättre samtal hemma och  hjälpa personen även där.

Många gillar och kommenterar meddelandena också så då får vi som personal en bekräftelse att informationen nått de anhöriga vilket är väldigt positivt. 

Personalen tycker det är ett bra och lätt system att arbeta i. 

Önskar fortsättning

Avslutningsvis berättar Hanna att hon hoppas detta nya sättet blir standard och fler får möjlighet att använda det på andra ställen. Att den dokumentation som de gör idag digitalt kan följa med personen till andra inom omsorgen som skulle kunna ha nytta av den. 

Personen som har dagverksamhet får också ofta hemtjänst och flyttar ofta till äldreboende när omsorgsbehovet blir för stort för att inte längre kunna bo kvar hemma. Att då slippa fylla i samma blankett 3-4 gånger skulle vara en stor förbättring.

–  Man kan följa den röda tråden vad personen tycker om att göra och slipper fylla i samma dokument en gång till.

Om dagverksamheten

För personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och ännu bor hemma finns möjlighet att ansöka hos biståndshandläggare om deltagande i dagverksamhet, Magnoliaträffen eller Villa Magnolia. Forenade Care bedriver dagverksamheterna på uppdrag av Staffanstorps kommun.

Dagverksamheterna erbjuder fysisk och mental träning i form av promenader, gymnastik, musik, sång, kultur och gemenskap som präglas av fantasirikedom och humor. Aktiviteterna är individanpassade och varje besökare har en kontaktman.

Syftet med dagverksamheterna är att ge en meningsfull dag med social samvaro i lugn och harmonisk miljö, bryta isolering och ensamhet, samtidigt ge avlösning för de anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet. Genom att ge social samvaro, aktivering och en trygg punkt i tillvaron så verkar dagverksamheterna för att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt trots funktionsvariation.

Källa staffanstorp.se

Om levnadsberättelsen

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. Symptom kan vara svårigheter att minnas, fatta beslut, planera och att orientera sig. Det kan också handla om praktiska problem, omdömeslöshet eller initiativlöshet. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är mer vanligt i hög ålder.

Att veta vem personen är bortom sjukdomen och få det dokumenterat i en levnadsberättelse är helt avgörande för att lyckas med en personcentrerad vård och omsorg. Detta anser även socialstyrelsen som däför har som mål att över 98 % som får omsorg ska ha en dokumenterad levnadsberättelse. 

Denna information ligger sen till grunden i genomförandeplanen som tas fram, vilka aktiviteter som planeras och hur miljön anpassas. Läs mer om levnadsberättelsen används idag i Sverige och om verktyget MinMemoria ifrån VilMer

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå