Effekter och nytta med digitala terapidjur.

Det finns många forskningsartiklar kring att använda djur och digitala terapidjur inom äldreomsorgen och demenssjuka. Detta inlägg samlar en del av dem, först ut är en ny sammanfattning ifrån Joy For All där de studerat 10 olika forskningsprojekt. 
Längre ned lite länkar till forskning i Sverige. 
Denna sidan kommer uppdateras med mer länkar och information längre fram så värt att komma tillbaka.

Företaget "Joy For All" såg potential

De absolut vanligaste robotdjuren idag i Sverige är de ifrån Ageless Innovation’s Joy for All. Deras sällskaps och terapidjur  var ursprungligen lanserad av Hasbro som en konsumentprodukt för äldre vuxna 2015.

De designades med målet att inspirera till lek, ha roligt och få sällskap bland en befolkning som är alltför ofta förbises som att behöva något så enkelt och rent som ”lek”.

I takt med att intresset för robotdjuren växte bland konsumenterna,  på äldreboenden, inom sjukvården, bland specialister och proffs inom äldreomsorgen och demensomsorgen blev fler fascinerade av den potentiella effekten av deras digitala terapi och sällskapsdjur. 

Specifikt fanns det intresse för att mäta hur de digitala husdjuren skulle kunna ta itu med två av de mest framträdande utmaningarna associerad med åldrande: 

Utifrån detta har det gjorts mer än 10 forskningsprojekt, vart och ett oberoende initierat och lett av omsorg och vårdpersonal. De har alla genomförts och studerat effektiviteten av just Joy for All:s robotdjur för att förbättra den övergripande livskvaliteten och omsorgen för äldre vuxna.

Det genomgående resultaten genom var och en av dessa oberoende studier är de konsekventa teman om minskade känslor av isolering och ensamhet och förbättrad vård- och livskvalitet för äldre vuxna, deras familjer och omsorgspersonal. Sammanfattningsvis 6 punkter som inkluderar:
Lika uppmuntrande för själva studieresultaten är skalbarhet av sällskapsdjurens påverkan och möjlighet att användas av fler. På många ställen har enbart kanske en katt köpts in för att utvärdera. 
Joy for All digitala terapidjur ger en beprövad positiv effekt, enkla att använda och är väldigt kostnadseffektiva. Fler beslutsfattare borde ta det i beaktning och  i valet när det görs investeringar i att förbättra omsorgen och möta våra äldres behov och de mest utsatta vuxna befolkningen.
Nytta och fördelar med robotdjur

Svensk forskning om robotkatter och robothundar som terapidjur

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) skrev en rapport 2022 om att digitala terapidjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. 
Resultatet som SBU är att såväl äldre som personal och anhöriga att robotdjur bidrar till olika aspekter av välbefinnande, bland annat minskad ensamhet och minskad depression, stimulans av minne och ökad livsglädje.
Alla hade dock inte en positiv upplevelse av robotdjur. Därför är det viktigt att robotdjur används på ett individanpassat sätt, skriver SBU i sin översikt. 
 
Knut Sundell, sakkunnig vid SBU, berättar till SVT om deras summering de gjort, se inslaget här:
 Myndighet slår fast: Digitala gosedjur bra för demenssjuka – SVT  
 
Uttalandet bygger på en internationell rapport: 

How do ”robopets” impact the health and well-being of residents in care homes? https://doi.org/10.1111/opn.12239. 2019-04-05

I den rapporten tittade man på 19 olika studier som alla gjorts oberoende. I 15 av studierna undersöktes användningen av robotsälen Paro. De övriga fyra studierna utforskade robothunden Aibo, robotbjörnen CuDDler samt robotkatterna NeCoRo och JustoCat.

Paros hemsida finns det många fler artiklar en bra film att ta del av.  

Översiktens frågeställning

Vilka effekter på hälsa och välbefinnande har robotdjur för äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende?

SBU:s svar

Robotdjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Alla hade dock inte en positiv upplevelse av robotdjur.

Läs rapporten här: 
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/robotdjurs-betydelse-for-halsa-och-valbefinnande-hos-aldre-personer-med-demenssjukdom-i-sarskilt-boende/

Implementeringen - en nyckel att lyckas

Vi på Wera Welltech ger lite råd som följer med vid köp av terapidjuren som är utformade tillsammans med Hand Hund & Hälsa . Jessica Svensson kan även bistå med att introducera djuren i er verksamhet för att kunna se för vem som det passar för eller inte. Hon utgår från ett personcentrerat arbete där hon tar hänsyn till den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. Hon har med sig både en robotkatt och en robothund och visar hur man använder djuren på ett pedagogiskt sätt. Tillsammans med personal tittar ni på den enskildes reaktioner och vilka effekter som uppstår.  

För att lyckas med få nytta av de digitala terapidjuren behövs implementeringen ske på ett strukturerat och individanpassat sätt. Detta skriver Katarina Jakobsson om i sin läsvärda artikel:
 Implementering av robotdjur på särskilt boende för personer med kognitiv/demenssjukdom 
Implementation of evidence based practice, 15 credits – Karolinska Institutet – Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS)  2023-02-26

Länkar till artiklar och nyheter

Marcus Persson,David Redmalm & Clara Iversen:

Persson, Redmalm, & Iversen (2021)  – Robotkatter och vita lögner  demensvården – https://aldreicentrum.se/spotlight/robotkatter-och-vita-logner-i-demensvarden/
Persson, Redmalm, & Iversen (2021) – Caregivers’ use of robots and their effect on work environment – a scoping review (tandfonline.com)
Persson, Redmalm, & Iversen (2021) Robotisering och arbetslivets omorganisering. Arbetsmarknad och Arbetsliv. 
Redmalm, Persson, & Iversen (2022) Robotic animals in dementia care: Conceptions of animality and humanity in care organizations. The Oxford Handbook of Animal Organization Studies. (länk saknas)
Persson, Ferm, Redmalm & Iversen (2023) Working with robotic animals in dementia care: The significance of caregivers’ competences. Nordic Journal of Working Life Studies. 

FoU podden – Avsnitt 80, Sociala Robotar
Lyssna på podden här:
https://soundcloud.com/user-28572254/80-sociala-robotar
Läs podden här:
https://www.fou.sormland.se/media/3158/avsnitt-80-sociala-robotar-transkribering.pdf

SBU rapport – robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande: 
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/robotdjurs-betydelse-for-halsa-och-valbefinnande-hos-aldre-
personer-med-demenssjukdom-i-sarskilt-boende/

Bygger på denna internationella studien:
How do ”robopets” impact the health and well-being of residents in care homes? A systematic review of qualitative and quantitative evidence – PubMed (nih.gov)

Robothusdjur flyttar in på Gotlands äldreboenden – sociologen positiv:
https://sverigesradio.se/artikel/sociologen-gillar-robotdjuren-pa-gotlands-aldreboenden

Animatronic Pets to Reduce Loneliness among Older Adults 
Full article: Reducing loneliness and improving well-being among older adults with animatronic pets (tandfonline.com)

Using Robotic Pets to Improve Interactions, Behaviors, and Quality of Life, While Reducing Anti-psychotics in Hospice Dementia Patients
Companion Pets.pdf (leadingage.org)

Katarina Jakobsson- Implementation of evidence based practice, 15 credits – Karolinska Institutet – Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS)  2023-02-26
Implementering av robotdjur på särskilt boende för personer med kognitiv/demenssjukdom 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå