Fler anser sig vara hundmänniska framför kattmänniska. Nära sex av tio föredrar hund framför katt, enligt en undersökning som Folksam gjort. Tydligt är också att hundens popularitet ökar ju äldre vi blir.

Över 2 100 personer fick frågan om de föredrar hund eller katt. Fler män än kvinnor föredrar hund, 60 procent mot 55 procent. Gapet mellan vad vi föredrar ökar med åldern. I gruppen 56-79 år föredrar 63 procent hund, jämfört med gruppen 14-35 år där det är jämnt lopp, 50 procent.

Det hänger sannolikt ihop med att äldre har mer tid och allt fler skaffar hund när de blir äldre. 

En undersökning som jag gjorde i mitt nätverk på LinkedIn som många svarade på gav samma resultat, dock fanns alternativet ”Båda lika mycket” som var fjärde person valde. Bara en av 100 valde ”Ogillar både hundar och katter”.

 

Enkät linkedin som visar att hund är mest poppis
Diagram - Hundar mest populärt i mitt LinkedIn nätverk.

Mest katter när det gäller digitala terapidjur

När det gäller digitala terapi och sällskapsdjur så är katterna helt klart vanligast på Sveriges äldreboenden. 

Det är cirka 80 % katter och 20 % hundar bland de digitala sällskapsdjuren. I personcentrerad omsorg behöver vi kunna erbjuda båda alternativen.

– Jag tror det beror på att det funnits digitala terapikatter längre  och vi i Sverige var tidiga ut med den digitala terapikatten Justocat på den svenska marknaden. Även Joy For All kom med sina terapidjur var katten först som blev väldigt populär. Hundarna kom senare och vissa återförsäljare har inte tagit in den senaste hunden tex. Även priset på hunden är något högre hos vissa återförsäljare, vi har samma pris på dem..

– När vi breddinförde terapidjuren på Gotland 2019 så fick varje avdelning varsin hund och katt.
Testerna och enkätsvaren visade att båda gjorde väldigt bra nytta.  Läs enkätsvaren här ifrån projektet.

Se Gun när hon får en robothund

Ett digitalt terapidjur är inte bara för personer med demenssjukdomar, utan kan även fungera bra för kognitivt friska personer.
I videon nedan är ett nyhetsinslag när robothunden Roffe flyttade in på ett äldreboendet Pjäsen på Gotland och för Gun:s del innebar det för henne betydligt bättre sömn och mindre oro.

Fokus på skillnaden det gör för den enskilda människan, väldigt fint att se!

/Fredrik Westergaard – Wera Welltech

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå