Jag ska föreläsa på Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte i Göteborg 17-19 maj.

Det ska bli väldigt skoj och jag ser framemot att träffa personer på en mässa igen!

Programmet kommer läggas upp här så fort allt är klart:  
https://vitalis.nu/ 

Skapa en digitaliseringsplan i 5 steg

Att skapa en plan för digitalisering och verksamhetsutveckling behöver inte vara så svårt.
Genom att strukturerat arbeta genom 5 steg får den egna förvaltningen/kommunen en digitaliseringsplan som ni kan utgå ifrån som gör det tydligt vilka aktiviteter och projekt som är planerade det kommande året/åren.

Fredrik arbetade som utvecklingsledare på Region Gotland och under 2019 arbetade de fram en digitaliseringsplan inom socialförvaltningen. Planen visade vilka större aktiviteter och projekt som var planerade inom förvaltningen och den prioritering som rådde mellan projekteten. Varje aktivitet fick en skattning av nyttan genom att klassa genomförbarhet och angelägenhet. Socialförvaltningens arbete spred sig till övriga förvaltningar och nu har varje förvaltning sin egna digitaliseringsplan och centralt finns en övergripande plan.

Denna arbetsgång är nu konkretiserad i en modell som kan genomföras i 5 steg vilket presenteras.

Modellen använder sig av mallar och metoder ifrån SKR:s innovationsguiden och nyttokalkyl ifrån digitaliseringsmyndigheten DIGG. Mallarna i sig kan upplevas komplexa men de behöver inte de vara utan det räcker med att processledaren har god kunskap av dem för att facillera ett bra resultat.

1) Visionen
Visionen och de strategiska planerna och målen är utgångspunkten i en bra plan för digitalisering. Utan att veta visionen, målen och riktningen kommer inte digitaliseringsaktiviteterna följa en röd tråd. Visionen behövs förankras och fastställas.

2) Kartläggning
Få upp alla önskade aktiviteter/projekt på kartan.
Detta kan ske på olika sätt, innovationsguiden ger stöd och tex en workshop i ledningsgruppen ger ett väldigt bra utgångsmaterial.

3) Nyttoskattning
Nyttan uppskattas, angelägenhet och genomförbarhet bedöms.
Genom att göra detta för alla projekt och aktiviteter får förvaltningen en översikt vad som bör och önskas göra, vad som skapar mest nytta

4) Prioritera och Besluta.
Underlaget och planen fastställs genom att prioritera och besluta vilka aktiviteter och projekt som ska göras.

5) Genomför och följ upp och revidera.
Planen fastslås av ledningen och av nämnden,  men sen är det upp till förvaltningen att följa upp och förbättra planen under året.
Genom ett strukturerat sätt med återkommande aktiviteter blir arbetet enklare och ny plan för kommande år enklare att fastställa.

Hur digital levnadsberättelse stärker personcentrerad omsorg och involverar anhöriga

I Norge har man jobbat med digital levnadsberättelse under ett par år och det finns många kommuner där som jobbar med detta framgångsrikt. Vi kommer dela med oss av erfarenhet ifrån bland annat norska kommunen Björnefjorden och den användarundersökning som gjorts som visar fördelar både för det enskilda boendet, brukaren, personalen och anhöriga.  Även erfarenhet ifrån Sverige och det svenska boendet Hattstugan där de sen länge framgångsrikt jobbat med levnadsberättelsen för att ge en så bra som möjligt personcentrerad omsorg och där de numera jobbar med den digitalt för att ytterligare förbättra arbetet.  

Genom att digitalisera levnadsberättelsen blir det flera fördelar genom att den är tillgänglig online. Levnadsberättelsen blir mer levande och personalen får bättre möjlighet att lära känna den enskilda personen. Då den är online blir den mer lättillgänglig och den kan enkelt uppdateras kontinuerligt. Anställda och vikarier kan snabbt ta del av de boendens levandsberättelse på en avdelning och snabbt få info om vad var och en har för bakgrund och gillar att göra. 

Bilder och video kan användas enklare i reminiscensarbetet vilket är väldigt värdefullt för att skapa goda samtal, hjälpa till att minnas och för att skapa meningsfulla aktiviteter.   

Flera anhöriga kan bidra till levnadsberättelsen och personalen kan kommunicera och dela med sig av upplevelser ifrån boendet på ett säkert kontrollerat sätt.

Då detta är en förändringsresa att förändra arbetssättet och jobba med levnadsberättelsen digitalt kommer erfarenhet av hur det implementeras delas generellt som är applicerbart på de flesta förändringsarbeten. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå