Välfärdsteknik som förbättrar!

Nu utvecklar demensboendet Hattstugan sin verksamhet ytterligare genom att digitalisera levnadsberättelsen. Levnadsberättelsen är en beskrivning av personens livshistoria som bor på boendet och som beskriver dess liv så att personalen kan ge en individuellt anpassad omvårdnad. 

Hattstugan blir först i Sverige att använda MinMemoria och Televindu genom samarbetet med det norska företaget VilMer. MinMemoria gör det möjligt för dem att använda den äldres levnadsberättelse digitalt via en app istället för som idag på papper. Televindu är ett filmbibliotek med anpassade filmer för demenssjuka och används för att väcka minnen och samtal som en aktivitet.
Genom att implementera denna välfärdstteknik förbättrar de både för de boende, personalen och de anhöriga.

Jane Lindell Ljunggren är tillsammans med Pia Lindell föreståndare och ägare av Hattstugan, två verkliga eldsjälar inom svensk demensvård. Jane berättar varför de gör detta: 

 – På Hattstugan förstår vi hur viktigt det är med personens levnadsberättelse, vi behöver veta vem personen är i grunden för att ge dem ett värdigt bemötande. Vi ser inte till sjukdomen utan vi vill ser till de friska, det personen varit med om och få dem fortsätta känna att de är en fullvärdig människa. Ett mål vi har är att bli ännu bättre på att stärka de funktioner som personerna har och hitta andra vägar att kommunicera och skapa samvaro.

Bild på Jan Lindell Ljunggren
Jane Lindell Ljunggren

 

Ni jobbar redan idag väldigt personcentrerat och planerar effektivt er vård och omsorg på ett individuellt och anpassat sätt. Vad gjorde att ni ändå ville använda MinMemoria?

 – Nu kan vi koppla ihop anhöriga i vardagen och skicka information och bilder till anhöriga så de blir mer delaktiga. Alla bor ju inte på plats och kan inte följa vardagslunken. En anhörig har exempelvis alla sina fyra barn på fastlandet, och flera andra har barn på fastlandet och en i utlandet. Idag har en anhörig 2-3 veckor på sig att lämna en pappersblankett med levnadsberättelsen, nu kan de fylla på efterhand och levnadsberättelsen blir ännu mer levande, säger Jane.

Hur tänker ni använda Televindu på Hattstugan?

 – Det gör det lättare för oss att använda film i verksamheten, vi har idag ett par som gör naturfilmer som är väldigt uppskattat. Vi tänker filma våra egna aktiviteter, tex när vi kör med vår moppe här i bygden eller när vi besöker personers gårdar där de bott för att sen kunna visa upp dem senare. En stor fördel är också att vi kan få ta del av andras idéer och tips på filmer som funkar.

 

Viktigt att förenkla för omsorgen

Fredrik Westergaard som är grundare på Wera Welltech hjälper till att sprida företagets VilMers tjänster inom den svenska äldreomsorgen berättar:

 – Det finns många fördelar med att utveckla användandet av levnadsberättelsen. Genom att ha tillgång till levnadsberättelsen digitalt kommer det exempelvis bli lättare för vikarier och timanställda att lära känna personen som de tar hand om. 

Målet från Socialstyrelsen är att 98% av personer med demens ska ha en levnadsberättelse som vården och omsorgen planeras efter. Dock framgår det på Socialstyrelsens hemsida att endast 73 % av de rapporterade demenssjuka på Sveriges äldreboenden har en dokumenterad levnadsberättelse.

Genom att göra levnadsberättelsen digital möjliggör det en stor möjlighet till förbättring och på sikt uppnå målet enligt Fredrik:

 – Att göra levnadsberättelsen digital möjliggör också att man kan arbeta ännu mer personcenterat och jag är övertygad om att det kommer skapa stor nytta både för den enskilda äldre men även personal och anhöriga vilket också är väldigt viktigt. Till exempel kan barn och barnbarn skicka bilder till sin kära på boendet. Personalens fina arbete kan också synliggöras på ett enkelt sätt genom att skicka information och bilder till anhöriga på ett säkert sätt.

Att använda bilder och film i verksamheten skapar lugn och minskar oro. Att se på bilder är ett väldigt bra sätt att väcka minnen och starta positiva samtal.

Televindu förenklar för omsorgen genom att ha lätt tillgång till filmer som är anpassade till de som bor på äldreboendet. Det underlättar när personalen ska välja film tex i sitt reminiscensarbete som handlar om att väcka minnen och få hjälp att minnas.

Fredrik berättar:

 – Det ska vara lätt och vi vill underlätta för alla. Jag ska engagera amatörfotografer och tex hembygdsföreningar för att skapa och lägga upp filmer ifrån Sverige och Gotland, både ifrån kända platser, men också ifrån gotländska och svenska traditioner. Det känns fantastiskt kul. 

Värdefull samarbetspartner

VilMers försäljnings- och ämneschef, Marthe Tverbakk Tjærandsen, ser fram emot ett nära samarbete med den nya samarbetspartnern.

– Hattstugan har inte bara blivit VilMers första svenska kund, utan också en professionell partner. Framöver ser vi fram emot att lära oss mer om deras arbete och erfarenheter, och tillsammans sprida budskapet om ”vikten av att använda levnadsberättelsen och minnen aktivt för att skapa en god personcentrerad omsorgskultur”, säger hon.

Kort info om Hattstugan 

Hattstugan på södra Gotland är ett privat boende för personer med demenssjukdomar och verksamheten har genom åren fått ta emot ett antal utmärkelser och för sin goda demensvård och för sin arbetsplats. De fick priset som den friskaste arbetsplatsen i Sverige för ett par år sen med bara en sjukfrånvaro på 0,2 % bland personalen sedan starten 1994. 
Personalen på Hattstugan är mycket engagerade i demensvårdens och äldreomsorgens framtid och kämpar för att de demenssjukas och äldres behov tillgodoses och för deras rätt till en personlig och flexibel vård. Mer info på https://www.hattstugan.se/ 

Kort om MinMemoria

Kommunikation och kunskap om patienten är grunden för en god vård och omsorg. I MinMemoria får medarbetarna tillgång till den enskilda användarens levnadsberättelse, och kan lära känna dem bättre. Ju bättre kunskap och relation är, desto lättare är det att anpassa vård och verksamhet. MinMemoria förenklar även social kommunikation med anhöriga. Det ger bättre interaktion och servicekvalitet.
Läs mer här om MinMemoria

 

Kort om Televindu

Televindu används för att väcka minnen och samtal med film som aktivitet. Idag har plattformen mer än 300 tillrättalagda filmer för personer med demens. Att se något du känner igen ger dig ofta en känsla av trygghet. Därför har Televindu ett stort utval av filmer med djur, jordbruk, natur som är lätta att känna igen. 
Genom att veta vad personen gillar och varit med om kan film användas i reminiscensarbetet men också som ren terapi och underhållning. Målet är att förbättra livskvaliteten för de med kognitiv försämring samt bidra till en god miljö för vårdgivare.
Läs mer om Televindu

 

Referens
1) Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård och omsorg till personer med demenssjudom (socialstyrelsen.se)

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå